zaterdag 8 maart 2008

Engelse werkwoorden vs Nederlandse spelling

Op mijn talrijke reizen door de cyberruimte valt me vaak op dat veel Nederlandstaligen problemen ondervinden met het vervoegen van de werkwoorden die we uit het Engels ontleend hebben. Daarom zal ik proberen om zo verstaanbaar mogelijk een samenvattinkje van de regels te geven.

Als basisregel geldt dat een Engels werkwoord op net dezelfde manier als een Nederlands werkwoord vervoegd wordt:

downloaden (stam: download-)
ik download - hij downloadt
ik downloadde - hij downloadde
ik heb gedownload - hij heeft gedownload

Het is echter belangrijk om rekening te houden met het grondwoord. Bij de vervoeging van het werkwoord mag er niet geraakt worden aan de grondvorm.
Voorbeelden daar van zijn:
racen - grondwoord race
updaten - grondwoord update
bridgen - grondwoord bridge
Bij de vervoeging blijft die grondvorm bewaard:
ik race - hij racet / ik racete - hij racete / ik heb geracet - hij heeft geracet
ik update - hij updatet / ik updatete - hij updatete / ik heb geüpdatet - hij heeft geüpdatet
ik bridge - hij bridget / ik bridgede - hij bridgede / ik heb gebridged - hij heeft gebridged
Zoals blijkt uit deze voorbeelden moet er nog altijd rekening gehouden worden met de dt-regels! Hóór (in tegenstelling tot zíé) je bij de uitspraak van de stam op het eind een medeklinkerklank uit fokschaapshit dan pas je die regels toe.

Grammatica zou grammatica niet zijn, als er geen uitzonderingen zouden zijn!
Hier volgt een opsomming:

1. Eindigt het grondwoord op een dubbele medeklinker, dan vervalt die dubbele medeklinker tot één enkele bij de vervoeging van het werkwoord: crossen / ik cros - hij crost / ik croste - hij croste / ik heb gecrost - hij heeft gecrost.
Let wel, hier is er een uitzondering op de uitzondering! Áls de uitspraak van het woord verandert door het schrappen van de dubbele medeklinker, dan blijft die bewaard! Vergelijk daarvoor volleyballen en baseballen. Ik volleybal - hij volleybalt / ik baseball - hij baseballt.

2. Als het Engelse grondwoord een "o" bevat, die als een lange [o] uitgesproken wordt en een "e" op het einde, dan wordt de spelling vernederlandst! Scoren (grondwoord score) / ik scoor - hij scoort / ik scoorde - hij scoorde / ik heb gescoord - hij heeft gescoord.

Mochten er vragen zijn, aarzel dan niet om die bij de commentaren te posten!

Liefs

°

1 opmerking:

MJ zei

dag Stefaan
Super dit logje, erg interessant en ja ook ik twijfel vaak aan de vervoeging van uit het Engels oontleende woorden.
Een logje om bij te houden!

Liefs
MJ